søndag 7. mars 2010

Jens Stoltenberg – den mest snørrhovne statsminister jeg har opplevd

I mer enn 40 år har jeg vært levende opptatt av politikk. Jeg har selv vært aktiv lokalpolitiker en del år, og i en årrekke som journalist hadde jeg politikk som et av hovedområdene. De siste årene har jeg vært trygdet og har hatt god tid til å følge med i det politiske liv. I løpet av disse åra har jeg aldri – ALDRI – opplevd en mer arrogant og snørrhoven statsminister enn Jens Stoltenberg. Jeg hadde heller aldri trodd at jeg skulle få oppleve at landets fremste politiker skulle vise en så åpenbar forakt for velgerne som det Jens Stoltenberg presterer.

Vår statsminister er selvsagt en klok mann, klok nok til å vite at stortingsrepresentantene ikke har sine verv som individualister med egen personlig agenda. De er valgt av folket, og i all sin gjøren på Stortinget representerer de folket, først og fremst sine velgere. Når Stoltenberg pøser sin arroganse over våre folkevalgte, er det derfor oss, velgere og borgere i dette landet, han direkte håner. Når Stoltenberg svarer på spørsmål i Stortingets spørretime med flås og tåkeprat, er det oss velgere han håner.

I Stortingets spørretime den 3. mars stilte Høyre-leder Erna Solberg spørsmål om justisminister Knut Storberget snakket sant da han sa at det ble 1100 flere stillinger i politiet. Bakgrunnen for dette spørsmålet var meldinger fra politidistriktene om at det må kuttes 360 stillinger for å dekke politiets nødvendige IKT-satsing.

Ifølge Aftenposten.no ga statsministeren følgende svar på spørsmålet:

-Jeg er enig i at det er veldig viktig å bekjempe kriminalitet, sa Stoltenberg, og viste til at politiet har fått 1,3 milliarder kroner mer i 2010, og at utdanningskapasiteten er doblet siden Solberg selv satt i regjering. –Det foreligger ikke endelige tall for hvor mange flere stillinger det blir i 2010 sammenlignet med 2009.

Tror du, Jens Stoltenberg, at det norske folk er idioter? Tror du ofrene for hverdagskriminalitet, vold og overgrep er tilfreds med at politiet ikke har kapasitet til å rykke ut, etterforske og oppklare, at de synes dette er helt greit fordi du har gitt dem 1,3 mrd. mer og doblet utdanningskapasiteten?

For oss borgere i dette landet er det totalt uinteressant hvor mye penger Jens Stoltenberg & co. bevilger til politiet, og hvor mange politifolk de utdanner. Det vi derimot er opptatt av, er hvor mange operative politifolk vi har i tjeneste, og at politiet har tilstrekkelig kapasitet til å gi oss den trygghet vi har krav på i vår rike velferdsstat.

Enda mer arrogant virker Stoltenbergs svar med tanke på tidligere meldinger og at mer enn 400 stillinger i politiet allerede står ubesatt, for en stor del på grunn av pengemangel i politidistriktene, og at nyutdannede politifolk sendes rett på arbeidsledighetstrygd. Det er nesten nærliggende å tro at vår statsminister ikke har peiling på hvordan situasjonen er i politietaten i dag. Men selvfølgelig er han det, og det er vel derfor han skyr en reell debatt ved å presentere arrogante svadasvar.

Vær klar over èn ting, Jens Stoltenberg. Erna Solberg stilte et spørsmål på vegne av oss, borgere og velgere, og hun stilte det fordi vi har krav på å få vite. Derfor gjentar jeg spørsmålet her:

Snakket justisminister Knut Storberget sant da han sa at det ble 1100 flere stillinger i politiet?

Og jeg vil tilføye:

Hva vil regjeringen gjøre for å få fyllt de stillingene som allerede er ubesatt i politiet på grunn av pengemangel?

Hva vil regjeringen gjøre for å forhindre at nyutdannede politifolk, som det nå blir mange flere av etter regjeringens satsing, havner rett på ledighetstrygd?

Jeg krever et svar, denne gang uten din sedvanlige arroganse og forrakt for oss velgere.