tirsdag 19. mai 2009

Bare et sterkt Høyre kan stoppe Frps ekstreme politikk

For de av oss som har et intenst ønske om at den rødgrønne regjeringen skal få avløsning i år, har vi kanskje ikke så mange alternativer å velge mellom hvis vi ønsker en ansvarlig regjering som vil verne om velferdsstaten og enkeltmennesket, og samtidig ønsker en ny politisk kurs. Fem måneder før valget peker Høyre seg ut som det eneste alternativet som kan stoppe Frps mest ekstreme politikk dersom Frp gjør et godt valg.
På Høyres landsmøte i helgen gjorde Erna Solberg det klart at Høyre er åpen for et regjeringssamarbeid med Frp. Det tror jeg var en viktig og nødvendig avklaring fordi det gir oss et reelt regjeringsalternativ. Riktig nok åpner hun også for et samarbeid mot sentrum. Det er neppe et realistisk alternativ. Selv om Høyre gjør et brakvalg, vil neppe Krf og Venstre komme så sterkt tilbake at de kan tenke på regjeringsplasser. Senterpartiet har, som vi har sett i denne perioden, blitt minst like rødt som de to regjeringspartnerne, og jeg har liten tro på at Sp vil skifte farge for å gjøre seg lekker for en Høyredominert regjering.
Jeg er blant de som synes at en god del av Frps politikk virker både fornuftig og realistisk. Hvis noe av dette kunne blitt realisert, kunne vi virkelig fått en ny politisk kurs i Norge. Men dessverre har jeg inntrykk av at et samlet Storting vender ryggen til Frps forslag. Ikke fordi de er dårlige eller urealistiske, men fordi de kommer fra Frp.
Men hvis jeg ser på totalen i Frps politikk, virker den direkte skremmende. Jeg kunne aldri, under noen omstendigheter, gitt min stemme til dette partiet. Derfor er jeg også oppriktig redd for at Frp skal gjøre et så godt valg at de blir totaldominerende i neste stortingsperiode.
Jeg kan ha en viss forståelse for at Krf og Venstre ettertrykkelig har lukket døra for et samarbeid med Frp. Likevel, jeg synes det er synd, og jeg er helle ikke sikker på om det er klokt av de to partiene. Og spesielt ikke når Lars Sponheim uttrykker så klart at han heller støtter en rødgrønn regjering enn en regjering hvor Frp er med.
Min drømmeregjering er en storkoalisjon hvor både Krf, Venstre, Høyre og Frp er med. Med alle partiene i regjering, ville Frps antall stadsråder bli tilsvarende redusert. Bak lukkede dører ville det sannsynligvis blitt et skikkelig lurveleven i en slik regjering, men i en koalisjon handler det tross alt om at alle må gi og alle må få. Derfor tror jeg for eksempel at Venstre ville vært garantisten for et sterkt fokus på bl.a. miljøpolitikken, mens Krf ville vært garantisten for fokus på bl.a. bistand og familiepolitikk. Høyre ville sikret at Frps økonomiske politikk hold seg innenfor ansvarlige rammer.
Men Krf og Venstre har dessverre knust min drøm. Da gjenstår bare Høyre som garantisten for at et sterkt Frp ikke kjører landet ut i et uføre som vil ramme mange mennesker, både her i landet og i den tredje verden.
Min innstendige oppfordring til alle dere som ønsker en ny politisk kurs i Norge etter valget, sørg for at vi får et sterk Høyre som kan sette bremsene på de ekstreme elementene i Frps politikk. Det er lov å stemme taktisk i et valg, selv om hjertet kanskje ligger et annet parti nærmest.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar