tirsdag 4. august 2009

Sammenligning av ulykken i Langesund med oljeboring i LoVe er en grov avsporing

Generelt har jeg stor respekt for alle de engasjerte menneskene som er opptatt av miljøvern. Men jeg synes det er total avsporing når de sammenligner oljekatastrofen i Langesund med en fremtidig oljeproduksjon utenfor Lofoten og Vesterålen (LoVe). Enda verre er det at seriøse politiske partier hiver seg inn på de samme argumentene.

Oljeutslippene i Langesund skyldes, som alle vet, en skipsulykke i et område hvor oljevernberedskapen har vært omtrent på null. Det viser bl.a. at det tok nesten 13 timer fra ulykken skjedde til de første lensene ble lagt ut. Dette er et ansvar regjeringen må påta seg fullt og helt. Selv om det ikke er oljevirksomhet i Oslofjorden, er skipstrafikken i dette området så stor at det vel bare var et tidsspørsmål om når en slik ulykke ville skje. Regjeringen har likevel unnlatt å bygge opp en beredskap i dette området.

Jeg skal selvsagt ikke underslå at det er en risiko for alvorlige oljeutslipp fra installasjonene til havs. Men fra miljøvernernes side blåses denne risikoen opp til helt urealistiske dimensjoner. I løpet av de årene Norge har hatt offshorevirksomhet har det skjedd to alvorlige utslippsulykker. Heldigvis har ingen av disse ført til miljøkatastrofer.

På oljeinnstallasjoner er beredskapen mot ulykker på topp 24 timer i døgnet, og det vil aldri ta 13 timer før mottiltak iverksettes. Dessuten har operatørene mulighet for å stenge av utslipp i omtrent alle situasjoner. Lenser finnes på stedet, og jeg vil tro at de ansatte er topp drillet for å håndtere slike situasjoner.

Men la gå, det KAN i prinsippet skje en ukontrollert ulykke på alle oljeinstallasjoner, også i LoVe. Og det KAN være en risiko for at oljen treffer land og skaper en alvorlig miljøkatastrofe. Slik er det jo også med mange andre virksomheter her i landet. Det KAN hende at en fabrikk i et byområde går i lufta eller slipper ut giftige gasser. Og det KAN hende at et fly fra eller til Gardermoen styrter midt i Oslo. Bare for å nevne noen eksempler. Men jeg synes ikke det er grunn nok til å legge ned verken fabrikker eller flytrafikk på grunn av et mulig KAN.

Sett i forhold til gevinsten synes jeg risikoen for alvorlige ulykker i LoVe er tilnærmet mikroskopisk. Verden trenger olje i mange tiår fremover, og en eventuell mangel på olje vil ramme ethvert samfunn med ”priseksplosjoner” på en hel mengde produkter. De som rammes først og hardest er verdens fattigste land, med verdens fattigste innbyggere.

Europa trenger norsk gass som kan erstatte sterkt forurensende kullkraft og kanskje hindre videre utbygging av atomkraftverk, hvor konsekvensene av en mulig ulykke er mange ganger mer dramatisk enn et oljeutslipp langs Norskekysten.

Jeg kan vel ikke si at Norge pr. i dag trenger de milliardene økt oljeutvinning vil tilføre statskassa. På den annen side ville norske statsbudsjett sett ganske annerledes ut i dag hvis vi ikke hadde hatt våre oljemilliarder. Jeg synes heller ikke det er dumt at vi avsetter milliarder til å dekke fremtidige pensjonskostnader for kommende generasjoner.

Det som ER dumt, er at vi har en regjering som snakker miljøvern og ”månelandinger” uten å følge opp med handling. Hvis regjeringen hadde vist handlekraft kunne vi brukt en del av våre oljemilliarder til å utvikle ny teknologi på fornybar energi. Norge kunne blitt verdens ledende nasjon innenfor dette området. Det kunne sikret mange nye arbeidsplasser og solide eksportinntekter den dagen oljen tar slutt.

Jeg vet det er mange som er dypt uenige med meg i disse argumentene, og spesielt i forhold til LoVe. Da vil jeg bare minne om at staten kan sette krav til operatørene, strenge krav som reduserer risikoen for ulykker ytterligere. Men det forutsetter at vi har en regjering som viser handling, ikke bare tomme ord.

5 kommentarer:

 1. Norsk gass skal erstatte kullkraftverk på kontinentet sier du? Javel, har du eksempler på at et eneste kullkraftverk har blitt lagt ned som en følge av Norsk gass? (jeg kan hjelpe deg med at det ennå ikke har skjedd.)

  Videre snakker du om at fly KAN styrte i Oslo sentrum. Ja, selvsagt kan de det - og det ville jo vært å foretrekke framfor oljeutslipp i LoVe.

  Jeg synes for min del at det ikke er verdt risikoen å bore i LoVe, tatt i betraktning at:

  a) vi ikke trenger penga. Bare 1/8 av statsbudsjettet er en oljekrone. Klarer vi virkelig ikke å erstatte/omorganisere innenfor 1/8 av statsbudsjettet? Kutt litt i kultur, så er vi der.

  b) oljeboring i LoVe skal brukes for å utvikle bedre teknologi. Dvs at oljeindustrien skal "trene" i verdens mest sårbare havområde. Hvorfor ikke trene et sted det ikke er like katastrofalt om det går dårlig? Som i Norsjøen der det likevel er dødt?

  c) oljeindustrien har ingen grunn til omstilling så lenge de får bore der de vil. Sier vi "stopp", så blir bransjen nødt til å utvikle alternativer.

  d) det har jo skjedd en hel drøss småultykker på norsk sokkel. Men disse har skjedd langt til havs. I LoVe skal man bore nærmest i fjæra. Det er faktisk en STOR forskjell. Det vil si at feilmarginen blir marginal i LoVe. No room for error. Det er dårlige odds når penga snakker først.

  e) lets face it; de eneste som sier at LoVe er en god ide er oljebransjen selv og FRP. Det sier en del.

  SvarSlett
 2. Takk for kommentaren, Peter Andre.
  Tror nok ikke vi blir enige om LoVe, men ok med en debatt.
  Jeg hadde ikke tenkt meg at oljeselskapene skulle stå for utvikling av teknologi for fornybar energi. Dette er noe staten bør ta ansvar for, finansiere forskning og utvikling. Jeg er helt enig med deg i at oljeselskapene neppe vil være interessert i å bruke store ressurser på dette.
  Med de store oljeinntektene vi har, burde staten kunne avsettes betydelige beløp til slik forskning. Men den regjeringen vi har nå har i stedet strupet bevilgningene til forskningsmiljøene. Det er etter min mening en alvorlig svikt, og total mangel på investering i fremtiden.
  At du foretrekker en flystyrt i Oslogryte fremfor et oljeutslipp, synes jeg virker litt skremmende. Men jeg velger å tolke det som en liten spissformulering.

  SvarSlett
 3. Jeg er helt enig i at skipsulykker er noe helt annet enn oljeutvinning. Det blir ganske tøvete med den sammensausingen av argumenter. Helt uavhengig av utvinning i LoVe, tusler det skip langs kysten hver eneste dag. Det er en sak for seg. Men jeg mener at vi nå må satse sterkt på forskning som frigjør oss fra oljen, og se på utvikling av marin sektor - der jeg tror det ligger nytt gull!

  SvarSlett
 4. Ja skipsulykker er noe annet enn plattformer, det er heller ingen som har påstått noe annet. Men å nekte for en kobling mellom skadene som har skjedd nå og de skadene som kan oppstå ved en ulykke utenfor LoVe. 50 kilometer fra land i et av våre mest sårbare og spesielle områder og en oljevernberedeskap som ikke fungerer når det er mørkt (hvilket det jo ofte er der nord) er en latterlig kombinasjon
  Elisabeth Morfjord

  SvarSlett
 5. Jeg mener områdene Lofoten/Vesterålen er spesielt sårbare og at vi derfor skal være spesielt varsomme. En utbygging her vil stille store krav til sikkerhet og beredskap Når jeg likevel, noe nølende, sier ja er det fordi jeg mener vi trenger ny oljefelt etter som produksjonen på de gamle faller. Og verden trenger norsk gass.

  Det tragiske er at vi ennå ikke har kommet skikkelig igang med satsning på miljøvennlige energiformer som vind, bølger osv. Her burde vi ha laget forpliktende planer - som ble fulgt opp - for mange år siden. Ja, det hadde hjulpet om den rødgrønne regjeringen hadde satset offensivt i 2005, men nei. Isåfall ville vi kanskje ikke behøvd å vurdere LoVe nå.

  SvarSlett